4098 1819

God adfærd er fundamentet for bæredygtig udvikling

Men hvad er adfærd egentligt?

Adfærd omfatter alt det, vi bevidst og ubevidst foretager os. Begrebet anvendes ofte synonymt med handlinger.

Vi indgår i mange arbejdsfællesskaber, og vores adfærd afgør, hvordan vi trives og fungerer. Det bæredygtige og velfungerende team opstår, når gruppens sociale relationer og resultater går hånd i hånd.

Godt samarbejde er altså dybt afhængigt af vores interaktion, adfærd og vaner.

Din hjerne elsker at køre på autopilot

Bevidsthed kræver energi, og derfor foretrækker vores hjerne at køre på autopilot. Rent praktisk betyder det, at vores underbevidsthed styrer vores adfærd, når vi ikke er bevidst opmærksom. Det er fornuftigt i mange sammenhænge, for når vi først har lært noget, kan vi gøre det uden at tænke over det.

Der er ingen grund til at ændre noget, der fungerer

Den velfungerende organisation, det velfungerende team og det velfungerende menneske, der trives og når de mål, som de sætter, er gode rollemodeller for bæredygtig udvikling. – Udfordringen er blot, at de er de få. Mere end 20 år som coach, rådgiver og sparringspartner i danske organisationer har vist mig bagsiden af medaljen i form af mistrivsel, ineffektivitet og dårlige resultater.

Vi kan forebygge, hvis vi slår autopiloten fra, så vi ikke gør som vi plejer

”Vores hjerne blev designet for 100.000 år siden, og dengang var det direkte overlevelsesfremmende at gøre, hvad man plejede,” siger Torben Wiese. ”Vi kan ikke fungere uden vaner. Vaner giver os tryghed og sætter vores liv i system, men de kan også stå i vejen for vores trivsel og succes. Derfor er det vigtigt, at vi lærer at tage styringen, når det kommer til vores vaner.”

Vanens tre elementer

Vores hjerne bryder sig ikke om forandringer, derfor tager det tid at skabe holdbare ændringer. De skal indøves og gentages igen og igen, inden den nye adfærd sætter sig fast som en ny vane.

Derfor kan og må du kun ændre én vane ad gangen! Vil du ændre en vane, kræver det tre ting:

Viljestyrke, din motivation og drivkraft i bevidstheden, der tilskynder dig til at tage beslutninger og føre dem ud i livet.

Viden om, hvad du gerne vil, hvem du er og hvordan du opnår dit mål.

Evne opøves gennem coaching og træning af nye handlinger, der fremmer dine mål og aflæring af uhensigtsmæssige handlinger, som modarbejder dit mål.

Hvordan kan det være, at vi er kommet så langt ud?

I Morten Albæks sidste bog: “Ét liv, én tid, ét menneske” med undertitlen “Hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt liv” konkluderer han bl.a. at: “Vi skal skynde os som ind i helvede. Ingen af os ved helt hvorfor. Mens teknologien buldrer af sted, får vi det mentalt dårligere og dårligere. Vi er ved at tabe meningen med livet.”

Svaret er ret enkelt konkluderer Ole Bartels: “Vi har ingen indflydelse over vores adfærd, når vi kører på autopilot. For helt ærligt, hvis vi havde indflydelse over os selv, ville:

  • 500.000 danskere så føle sig udbrændte på grund af stress på jobbet?
  • 51 pct. af danskere i 2017 være moderat til svært overvægtige?
  • 46,75 pct. blive skilt i 2017?
  • 14.000 personer om året dø for tidligt alene på grund af rygning?”

 

Den gode nyhed er, at du kan lære at handle bevidst, så du opnår indflydelse og frihed til at gøre det, der er vigtigt for dig.

Vil du og din organisation have viden om, hvordan interaktion, adfærd og vaner kan sikre velfungerende mennesker i velfungerende teams.

Lad os tage en uforpligtende snak.